a

I huset i  Vanløse, skulle taget skiftes. Som i så mange andre hjem, var børnene vokset, og begyndt at fylde mere. Der blev slået to fluer med et smæk, og tagetagen blev inddraget i boligen. Udefra var det vigtigt at nyt og gammelt smeltede sammen, og at resultatet skulle se ud, som om det aldrig havde været anderledes.

1Prospekttegning af den kommende tagetage.

2Den gamle bungalow, før projektstart.

3Taget er blevet færdigt, beklædt med Cupa 12 skiffer. Billedet er taget fra næsten samme vinkel som det forrige, fra før projektstart.

4Den gamle bungalow, set fra vejen.

5Det færdige tag, set fra vejen. Den opmærksomme vil se, at der er blevet indbygget et ekstra vindue i facaden.

6Her er de røde teglsten fjernet, og den smukke, gamle tagkonstruktion af spær og lægter kommet til syne.

7Murkronen var meget løs, og vi måtte mange skifter ned, for at finde faste sten. Her er vi ved et af de for bungalowen så karakteristiske hjørnevinduer.

8Køkkenet, som tidligere var spisestue, er på et tidspunkt blevet forlænget med ca. 1,5 meter. Det er herover dette billede er taget. Her kan man se at bjælkelaget har hængt i spærkonstruktionen og ikke omvendt, som det burde være. Med andre ord har det som skulle bære, kun hvilet af på tapetet.

9Bjælkelaget over tilbygningen i køkkenet, er her blevet udskiftet. der er blevet isoleret og indlagt tre lag gips, som hindring mod brandspredning. Bjælkeenderne er pakket ind, inden opmuring, for at hindre fugt suges ind i bjælkerne.