a

Et tag i Valby trængte til udskiftning. Isoleringen var langt fra optimal, og der var frygt for råd i konstruktionen, grundet tvivlsom opbygning. Hausbau forhøjede spærene og skorstenen, isolerede med papiruld og monterede nye trelags Velux-vinduer. Alt i alt en smuk, holdbar og indeklimabehagelig løsning.

1Det ny tag set fra rygningen. Skorstenen er forhøjet, med samme udtryk som før.

2Det ny tag. med nye trelags energiruder fra Velux.

3Det oprindelige tag, inden renovering.

4Det oprindelige tag, inden renovering.

5Det ny tag. med nye trelags energiruder fra Velux. Skorstenen er forhøjet ligesom taget, for at give plads til den krævede isolering.

6Det ny tag er godt på vej.

7De første tegl er lagt op.

8Den ny tagkonstruktion, med plads til den krævede isolering. Taget er isoleret med papiruld, og undertaget er træfiberplader.

9De nye forhøjede spær, er på vej op.

10De nye forhøjede spær, er på vej op.

11Taget er fuldt overdækket, så arbejdet kan udføres uanset vejrforholdene.