a

Vi har været på Ulrik Birchs Allé, hvor vi har skiftet vinduer og døre, i en smuk funkisejendom. De ny elementer har trukket udtrykket lidt i retning af det oprindelige, og er som altid stoppet med tjæret værk, og fuget med hydraulisk kalkmørtel med fæhår.

1Færdigt arbejde, nu med tre lag energiglas.

2Huset som det tog sig ud, inden vi gik i gang. Her ses terrassedørene med de brede sprosser, og det tredelte altanelement, med enkeltdør og to sidepartier.

3Tegning af ejendommen. Som det ses var altandøren oprindeligt firdelt, køkkenvinduet var firdelt, og stue vinduet var todelt. Alle elementer var oprindeligt i stål, hvilket har givet et utrolig let og stramt udtryk. Disse elementer er udskiftet tilbage i 80'erne.

4Det tidligere køkkenvindue var to enkelte tophængte elementer.

5Det ny tredelte køkkenvindue.

6Det ny køkkenvindue. Nu tredelt, sidehængt. Som de øvrige elementer, er der stoppet med tjæret værk, og fuget med hydraulisk kalkmørtel med fæhår.

7Det tidligere badeværelsesvindue. Klart glas, og tophængt.

8Det ny badeværelsesvindue, højt oppe, nu matteret, todelt og sidehængt.

9Den ene af de tidligere dobbelte terrassedøre, med kraftige sprosser.

10Den ene af to nye terrassedøre.

11Lærlingen i gang med afrensning, inden en ny dobbelt terrassedør monteres.

12To nye, dobbelte terrassedøre, og et nyt stuevindue. De nye terrassedøre er småsprossede, som de tidligere. Men sprosserne er nu en del tyndere, hvilket giver et lettere og noget mere elegant udtryk.

13Det tidligere stuevindue. Enkeltrude, tophængt.

14Det ny stuevindue. Todelt, sidehængt, tre lag energiglas og med udluftningsventil.

15Den tidligere altandør. Tredelt og med enkelt dørblad.

16Den ny altandør, nu som dobbeltdør med to sidepartier. En kølig formiddag her om efteråret, er ruderne stadig duggede - udvendig. Dette er ikke en fejl, men understreger hvor effektive nye trelags energiruder er.

17Indvendig afslutning af den ny altandør.

18Den ny altandør, nu som dobbeltdør med to sidepartier. Duggen skyldes, at den yderste rude er koldere end den omgivne luft.

19Overgangen fra altan til værelse, inden vi fik rette det op, og sikret korrekt fald med ny tagpap.

20Et andet billede af overgangen fra altan til værelse. Det tidligere element har været monteret med et uheldigt fald indad.

21Inden montage af det ny altanelement, har vi forhøjet og oprettet bunden, så der nu er et lille fald væk fra bygningen. Der ses nogen misfavning af gulvet foran døren. Dette er det oprindelige gulv, og skyldes formegentlig det oprindelige altanelement, som var i stål og et lag glas. På grund af denne konstruktion, har elementet været lige så koldt fra efterår til forår, som det har været varmt fra foråret til efteråret. I den kolde periode har vandet så at sige løbet ned ad vinduet - indvendig. Dette skyldes kondenseringen som er sket, når den varme fugtige indeluft har ramt den kolde stål-glaskonstruktion. Med de nye elementer oplevere vi det samme - bare udvendig.

22Det tidligere altanelement er nu taget ud, og det ny venter på montage.

23I forbindelse med vort arbejde, stødte vi på enkelte skader på facaden, som vi udbedrede mens vi alligevel var i gang. Her en farveprøve af de eksisterende fuger.